Zasady prezentacji

Butelki plastikowe HDPE 1L haik.pl

Osoby prowadzące szkolenia rozwoju osobistego nie mogą być przypadkowe. W ich profesji liczy się przede wszystkim umiejętność przemawiania. Oprócz ćwiczenia różnorodnych form i metod komunikowania, ważne jest również zachowanie. Komunikacja werbalna i niewerbalna kształtuje bowiem całkowity obraz prezentacji. Ważną rolę odgrywa afirmacja. Trener musi być zorientowany na sukces. Afirmacja polega na kreowaniu wewnętrznego celu , który ma determinować wszelakie działania. Przemówienie powinno być spójne i uporządkowane, bowiem tylko wtedy uda się wywołać pożądane efekty.

www.drop.org.pl

Szerokie zastosowanie znajduje również zasada przekonywania. Pomysł musi być połączony z wywoływaniem emocji. Pasja trenera pełni tu rolę kluczową. Podczas przemówienia głos należy modulować, tak aby nie zanudzić słuchaczy. Prezentację dobrze jest wzbogacić materiałami wizualnymi, na przykład slajdami, fragmentami filmów lub kolorowymi wykresami. Ułatwi to zapamiętanie zagadnień. Jednocześnie nie można pozwolić, aby dodatkowe materiały dydaktyczne przyćmiły samego prowadzącego.