Olsztyn czeka na fachowców

Drukowane przez drukarnię Booklet etykiety samoprzylepne i inne nalepki można wykorzystać do dowolnych celów

Potrzeba dokształcania się dotyczy niemal każdego zawodu, ponieważ w większości dziedzin stan wiedzy zmienia się stale. Miejscem na taką edukację jest Olsztyn. Sala specjalistyczna dedykowana rehabilitantom, fizjoterapeutom i masażystom, otwiera swoje podwoje przez cały rok.

Najwięcej dzieje się tam w czasie trwania semestrów akademickich, gdy przyszli fachowcy pracują na uzyskanie dyplomu i uprawnień zawodowych. Uczelnie chętnie korzystają z sali, ponieważ jest w niej zamontowany nowoczesny sprzęt, którego nie powstydziłaby się najlepsza klinika rehabilitacyjna. W razie potrzeby technicy mogą zainstalować dodatkowe elementy, co ma miejsce również w czasie prezentacji sprzętu.

Pokazy takie są z reguły inicjatywą producentów, którzy chcą pochwalić się nowymi pomysłami. Czasami zaraz po pokazie podpisywane są wstępne umowy z placówkami medycznymi na zakup urządzeń. Najważniejsza jest jednak nauka, dla której świetnym miejscem jest Olsztyn.

Sala specjalistyczna pozwala doskonalić umiejętności i poszerzać wiedzę.